Lomautettu henkilö voi saada ansiopäivärahaa

Aika: 25.3.-31.12.2020

 

HUOM! Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi PAM on yhdessä työnantajaliittojen kanssa sopinut määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. Ne astuivat voimaan 19.3. Kaikki määräaikaiset muutokset löydät täältä: Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset

Ansiopäivärahaa maksetaan 17-64-vuotiaille, mutta lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa voi saada myös 65–67-vuotias henkilö silloin, kun hänet on lomautettu toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tai hänen työnsä estyy sääesteen taikka toisten työntekijöiden tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen vuoksi.

Päivärahaa voidaan maksaa vain työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella. Tästä syystä lomautetun on ilmoittauduttava te-toimistossa viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä työttömäksi työnhakijaksi ja haettava kokoaikatyötä.

Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen. Ensimmäisen hakemuksen voi lähettää kahdelta viikolta ja sen jälkeen aina neljän viikon tai kuukauden välein. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio lomautustodistuksesta. Palkkatiedot työttömyyskassa saa tulorekisteristä.

Kun hakijan työssäoloehto (26 työviikkoa) täyttyy, maksamista ennen otetaan 5 arkipäivän pituinen omavastuuaika, pääsääntöisesti kuitenkin enintään kerran vuodessa. Omavastuuaika on kerättävä 8 viikon kuluessa. Lomautustilanteissa voi omavastuuaika joskus jäädä kertymättä, jos lyhyttä lomautusta seuraa yli 8 viikon työjakso ennen uutta lyhyttä lomautusta. Tällöin päivärahaa ei lomautusajalta voida maksaa.

Jos päivärahaa on maksettu aiemmin, mutta työssäoloehto ei vielä täyty, maksaminen aloitetaan heti ensimmäisestä lomautuspäivästä.

Ansiopäivärahaa myös jos viikoittaista tai päivittäistä työaikaa on lyhennetty

Mikäli lomautus ei ole kokoaikainen vaan on tehty viikoittaista tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä, päivärahahakemukseen on merkittävä tehdyt työtunnit. Palkkatiedot työttömyyskassa saa tulorekisteristä.

Päivärahaa voidaan maksaa, jos työaika on korkeintaan 80% kokoaikaisen työntekijän työajasta. Työaikaa tarkastellaan lomautustapauksissa viikoittain. Jos henkilö tekee työviikon aikana kokonaisia työpäivä ja on osan päivistä kokonaan lomautettu, hänelle maksetaan lomautuspäiviltä täyttä ansiopäivärahaa. Jos hänen työpäiviään on lyhennetty, päivärahaa maksetaan soviteltuna viideltä päivältä.

Esimerkki 1: Työntekijä tekee täysiä työpäiviä ma-ke ja kokonaan lomautettuna to-su. Hänelle maksetaan kyseisellä viikolla täyttä päivärahaa kahdelta päivältä.

Esimerkki 2: Työntekijä on lomautettu työpäivää lyhentämällä. Hän tekee kolme puolikasta työpäivää ma-ke ja on kokonaan lomautettu to-su. Hänelle maksetaan soviteltua päivärahaa kyseiseltä viikolla viideltä päivältä.

Esimerkki 3: Osa-aikatyötä tekevä työntekijä lomautetaan. Hänen ansiopäivärahansa sovittelujakso säilyy normaalina eli esimerkiksi kuukautena. Ansiopäiväraha sovitellaan kuten osa-aikatyö.