Osaston jäsentoimintaa

ALUEELLINEN TOIMINTA

Osallistua Helsinki-Uusimaa – alueen tilaisuuksiin. Järjestetään koulutuksia ja muuta yhteistoimintaa Helsingin alueen muiden osastojen kanssa yhteistyössä.

OSASTON EDUNVALVONNAN TEHOSTAMINEN

Järjestettävissä kokouksissa tulee tarkastella nykytilannetta ja pohtia tulevaisuuden näkymiä atk-sopimuksen tiimoilta.

JÄSENHANKINTA

Kehitetään omaa internet-kotisivun tietotarjontaa. Otetaan yhteyttä ammattioppilaitoksiin ja kartoitetaan palvelualoilla  toimivien yritykset, joissa voisi olla atk-sopimuksen piiriin kuuluvia.

TIEDOTTAMINEN

Tiedotetaan omien tiedotteiden avulla, pyrkien tarjoamaan myös erilaista ajankohtaista jäseniä kiinnostavaa tietoa. Samoin käytetään PAM-lehden tarjoamaa mahdollisuutta tiedottamiseen ilmoitusten muodossa. Ylläpidetään omaa nettisivua tarjoamalla kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua niin liiton kuin ammattiosaston toimintaan.

TYÖTTÖMIEN TOIMINTA

Aktivoidaan työttömiä osallistumaan erilaisiin järjestettäviin tilaisuuksiin ja toimintaa sekä osastossa että muualla toimintaympäristössä. Järjestetään työttömille tilaisuukisa heidän toivetaan kuunnelle. 

VIRKISTYSTOIMINTA

Järjestetään erillaisia tilaisuuksia jäsenten yhdessäoloon ja toimintaan vapaa-ajan merkeissä. Osaston oma lomamökki HIMOSKATTI on edelleen jäsenten varattavissa. 

NUORISOTOIMINTA

PAM:n nuorille (alle 30v.) ja opiskelijoille järjestetään useita omia tapahtumia. Aluenuorten ryhmät ja ammattiosastojen nuorisojaostot järjestävät monipuolista toimintaa. Aluenuorten järjestämistä tapahtumista on PAM-lehdessä ilmoituksia. Tuetaan jäsenten osallistumista PAM:n nuorten tapahtumiin.

 MUU TOIMINTA

Osallistumalla erillaisiin avustusa- ja yhteistyöhankkeisiin niin kotimaassa kuin lähialueilla ja kauemmaksikin ulottuvien tarpeen mukaan.

KOULUTUSASIAA

Tuetaan jäsenten osallistumista oman alueensa tarjoamiin tilaisuuksiin. Tuetaan jäsenten osallistumista liiton, alueen tapahtumiin. Tuetaan jäsenten lisäkouluttautumista ammattinsa puitteissa. Korvaustaso on kurssin luonteesta riippuen joko kokonaan tai osittain, kuitenkin MAX 80 euroa / vuosi.

 LIITTO

Liitto järjestää myös aluetasolla jonkin verran koulutuksia. Tämä koulutus on aina jäsenille ilmaista.

Ilmoittaudut vain liiton antamaan numeroon ja ilmoitat osaston nimen, niin KATry hoitaa kurssimaksut ja täyshoidon. Mikäli liitto ei korvaa matkakuluja, tulee kuitit toimittaa osastolle, jolloin nekin korvataan.

Muiden osastojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin voi myös osallistua, mikäli ko. osasto hyväksyy mukaan ja sovit etukäteen osallistumisesta KATryn kanssa.

Myös työelämään ja itsensä kouluttamiseen liittyviin kursseihin on mahdollisuus saada avustusta osastolta, joko kokonaan tai osittain, kuitenkin MAX 80 euroa / vuosi.

Ota yhteyttä, niin katsomme mahdollisuudet ja sovimme menettelystä.

 

KÄYTÄ HYVÄKSESI JÄSENETUASI JA OSALLISTU!

Ilmoittautumiset liiton tapahtumiin: Helsingin toimisto helsinki-uusimaa@pam.fi  Vaihde 020 774 002

Palvelunumerot:    

Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600

Liittymiseen, PAMin jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat.

Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620

Palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat.

Työttömyysturva 020 690 211

Työttömyyteen ja työttömyyspäivärahaan liittyvät asiat

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja  030 100 640

Puhelinvaihde 020 774 002

avoinna klo 9-16
sähköposti pam(a)pam

 

OMAN OSASTON JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET KOSKEVAT KAIKKIA JÄSENIÄ.

Olemme mukana nuoriso-, työelämä-, eläkeläis- sekä työttömientoiminnassa. Osallistumalla osastomme kokouksiin voit myös itse tehdä ehdotuksia sekä olla mukana vaikuttamassa siihen, mihin suuntaamme toimintamme jatkossa. Oman ammattiosastonsa kautta jäsenet voivat tehdä aloitteita esimerkiksi alan työehtosopimusten parantamiseksi ja osallistua koulutukseen sekä muihin tapahtumiin.

TYÖTTÖMÄT JA ELÄKELÄISET OLKAA AKTIIVISIA JA OSALLISTUKAA

Olette tervetulleita kaikkeen järjestämäämme toimintaan, joten rohkeasti mukaan vaan. Jos on mielessä jotain toimintaa, mitä haluaisitte täällä Helsingissä harrastaa, niin ilmoitelkaa johtokunnalle.